Allmänna villkor

Handla & Betala


Köp

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och AL Service & Försäljnings AB, när ett köp genomförs godkänner du som kund automatiskt våra villkor. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Priser

Priser anges alltid inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

Betalningar

AL Service erbjuder en mängd betalningsalternativ i samarbete med Klarna

Frakt


Du som kund kommer att bli aviserad av transportföretaget innan leverans och du får då närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges.

För alla leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Sten och markprodukter lossas på av chauffören utsedd lämplig plats. AL Service förbehåller sig rätten att debitera kunden för extra oförutsedda kostnader som uppkommer vid lossning och detta faktureras i efterhand. Det är viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg.

Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan skall detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Kostnaden för frakt eller hemleverans finns specificerad på din orderbekräftelse.

Ändring av leveransadress


När varan har lämnat lagret går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att innan order genomförs och godkänns, se till att leveransadressen är helt korrekt.

Leveransförseningar


Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till AL Service. AL Service kompenserar ej för leveransförseningar. Boka inte hantverkare innan ni mottagit och kontrollerat varan.

Transportrisk


Om du vid mottagandet mot förmodan upptäcker att försändelsen är transportskadad, antingen på produkten eller på emballaget, ber vi dig att genast på plats anmäla detta till fraktbolaget genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras.

Anmäl därefter skadan direkt till vår kundservice mail@alservice.se så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Skadan ska anmälas till oss inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att du emballerar av och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter att leveransen har utförts.

Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta vår kundservice. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan skall kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut.

Delad order


Vid större beställningar, eller vid beställningar där produkterna lagerhålls på olika orter, kan det förekomma att ordern delas upp i flera leveranser.

Ej mottagen order


Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Leveranstid


Leveranstiden kan variera beroende på säsong och val av vara. De produkter som ej är lagerförda måste beställas från fabrik och dessa produkter har oftast en längre leveranstid som i vissa fall ligger på cirka 8 till 16 veckor.

Ångerrätt


Konsument


För privatpersoner tillämpar AL Service Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. Returavdrag på 15 % av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas AL Service inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via mail, se till att få med alla uppgifter i ditt mail. 

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer AL Service debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.

Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och kostnad för eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av AL Service.

Vid retur från kund till AL Service, står kunden för skador som kan uppstå under
transporten.

Reklamation


Upp till 3% kross på sten och markprodukter räknas som normalt och ersätts inte. Det ges inte ersättning för omläggning/övriga arbetskostnader. Mindre skrapmärken pga transport är ej reklamationsgrundande. På betongprodukter kan det förekomma kalkutfällningar som visar sig som en vit/ljusgrå hinna på produkten. Detta är en naturlig reaktion som kan ske när man blandar sand, cement och vatten. Med tiden försvinner hinnan. Det påverkar inte produktens funktion. Kalkutfällning är ingen grund för reklamation. Nyansskillnader i färg och ytstruktur kan förekomma från en tillverkning till en annan på samtliga produkter och är ej reklamationsgrundande. I all sten kan det förekomma porer/små hål efter luftbubblor som uppstått under tillverkning, detta är inte reklamationsgrundande. 

Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.
Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, fotodokumentation på skadan. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras/läggas, då anses köparen ha godkänt sin leverans.

Rost


Rostfläckar på natursten är en helt naturlig process då järnpartiklar i stenen oxiderar, detta skapar rostprickar/ fläckar. Med tiden oxiderar dessa bort. Rostfläckar är ej grund för reklamation.

Force Majeure


AL Service anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist


Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Kommer vi inte överens hänvisas kund till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Personuppgifter


Personuppgifter får enligt personuppgiftslagen ej registreras utan personens medgivande. När beställning läggs hos AL Service AB innebär det att man automatiskt godkänner att AL Service sparar de uppgifter som krävs.
AL Service AB lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan godkännande.

Övrigt


-Provstenar och färgreferenser avser endast att ge en allmän uppfattning om material och färg. Vi reserverar oss för färgavvikelser i våra bilder och foton. Skärmar visar färger olika, vilket medför att våra bilder kan bli missvisande.

-Vid läggning av sten skall stenar ur flera pallar plockas samtidigt. Stenarna skall plockas uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och bästa möjliga slutresultat.

-I vårt marksortiment finns det en rad stenar som vi omnämner med modellnamnet ”antik” (T.ex. Labyrint antik, Troja antik osv). En antik sten är till skillnad från en ”skarp” sten bearbetad för att få ett nött eller antikt utseende. Bearbetningen medför att större eller mindre bitar kan slås bort och/eller orsaka spår i stenen. Processerna påverkar inte hållfastheten på stenen utan ger den bara en utseendemässig finish. För att uppnå det som uppfattas som ett antikt utseende så krävs det alltså ganska omilda behandlingar och resultatet kan bli stenar som är nötta men som ändå är inom ramen för vad som är förenligt med processen och anses inte vara reklamationsgrundande.

-För fler bilder, inspiration, monteringsanvisningar, åtgångsguide till fogsand, produktinformation/egenskaper, mm besök www.benders.se.

AL Service AB

Org.nr. 556408-9380

Besöksadress:
Herrestad Torp 330
451 98 Uddevalla

Telefon: 0736-78 74 34

E-post: mailo@oalservice.se